Må du fortsatt søke om tillatelse?

I utgangspunktet skal man søke kommunen om tillatelse til å bygge garasje. Men er garasjen frittliggende, under 50 kvm og i én etasje, slipper du å søke i de fleste tilfeller.

NB! Naboene skal fortsatt varsles

De nye reglene gjør at garasjer i noen tilfeller er untatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Det betyr ikke at du ikke må varsle naboen før du begynner. Dersom garasjen blir til urimelig ulempe for dine naboer, kan det være i strid med grannelova å bygge, selv om den etter plan- og bygningsloven er tillatt. I ytterste konsekvens kan det ende med at garasjen må rives.

Det er også krav til brannsikring, fundamentering og forankring. Om du skal styre ditt garasjeprosjekt selv, er dette viktig å kjenne til på forhånd. Sjekk også ut krav til avstivning og dimensjonering for carporter og garasjer før du starter.

More in this category: Hva bør du tenke gjennom? »