Vil du montere garasjen selv?

Når du bestiller garasjen din fra Østlandsgarasjen, kan du velge mellom tre mulige leveringsalternativer: Komplett montering, delvis montering eller byggesett.

Velger du komplett montering setter vi garasjen opp for deg og gjør alt nøkkelferdig for deg. Du trenger ikke bekymre deg for noe. Vi monterer også porten din.

Velger du delvis montering setter vi opp og retter vegger, samt monterer gavlene og takstolene. Tetting av tak, hjørnekasser, hyllebord, dører og port gjør du selv. Om du er litt kyndig på feltet kan du fint klare dette. Du kan starte på punkt 6 i denne veiledningen.

Velger du å bestille din garasje som byggesett, følger du denne veiviseren:

1. Monter styresviller på muren din. Styresvillene skal være eksakt samme lengde som veggene på byggetegningen. Sjekk at diagonalmålene er like begge veier. Sett fast svillene i alle fire hjørnene. Rett deretter svillene med en snor, slik at veggene blir 100% rette. Disse svillene vil styre veggene dine til å bli 100% riktig. Husk å bruke grunnmurspapp mellom sviller og mur.

2. Når veggene ankommer monterer du veggene 1 etter 1. Rett opp veggene i bunnen slik at de ligger 100% likt som styresvillene. Stiv av med en lenge treverk for eksempel 36x98 slik at du holder veggene i lodd. Skru deretter sammen hjørnene. Sjekk at alle 4 hjørner er i lodd. Rett deretter veggene med en snor på toppsvillene. Sett snoren fra hjørne til hjørne og stiv av med en lengde for eksempel 36x98. Ikke fjern avstiverne før garasjen er ferdig.

3. Når veggene er på plass kan du montere gavlene. Sett gavlene på gavelveggene, mål likt utstikk på hver side av takstolen som sitter fast i gavlen. Dette målet skal bli likt på begge sider av bygget. Skru eller spikre fast gavlen i riktig possisjon og stiv den av slik at den står i lodd.

4. Løft på plass takstolene. Takstolene skal settes med en avstand på 60 centimeter fra center til center. Du begynner fra den ene siden og følger målene på veggene under, slik at takstolene blir stående rett over hver stender i veggen.

5. Stiv av. Sett noen skrå lekter på innsiden av takstolene slik at taket blir stødig.

6. Monter forkantbord fra vindskie til vindskie. (19x148). Forkanten skal følge toppen av takfoten. Den vil da stikke ca 3 cm ned under takstolen.

7. Tett taket. Sett på takplater eller rull på duk (kommer an på hva du har valgt.) Monter sløyfer som klemmer platene eller duken til takstolene (30x48). Når sløyfene er montert er du klar til å lekte.

8. Første lekte og lekteavstanden på ditt tak avhenger av hva du skal ha på taket. Sjekk alltid leggeanvisning for din takstein eller takplater før du setter i gang. Leggeanvisningene er lett forståelig.

9. Du kan nå montere den øverste vinskien (19x148). Den skal være ca 9 cm over sløyfen. For sikkerhets skyld må du alltid sjekke i leggeanvisningen til taksteinen eller platene hvor mye de bygger, og måle deg frem.

10. Nå kan du legge taksteinen etter leggeanvisningen.

11. Monter israftbord eller israftblekk på toppen av vinskiene dine.

12. Monter takrenner og forkantblekk etter anvisning fra produsenten.

Da gjenstår kun hjørnekasser og hyllebord. Dette er litt etter smak og behag. Men husk fluenetting om du skal ha luftige hyller.

Lykke til med garasjeprosjektet!

More in this category: « Hva bør du tenke gjennom?